За Нас

Нашите истории

Жената беше внесена в болницата на ръце от сина си. На леглото си имаше струпани 5 възглавници, на които да се обляга, защото не можеше да легне нормално и спокойно. Капка надежда нямаше в думите й, когато я приехме. “Ние сме го изживяли.”; “Оставих здравето си в младините.” – казваше тя. Вижте какво каза в деня, в който я изписахме. Сега Нурия ляга и се върти доволна в леглото. Тръгна си, изправена до своя син!!

Нашите Цели

Дълголетие

Да се предостави най доброто здравеопазване,  дори и на най-социално слабите. 

Да се удължи живота на всеки  наш пациент с поне 10 години.

Медицина от 22 век СЕГА

Мобилност: наблюдението се извършва в реално време при обичайни за Вас условия – когато работите, пътувате, спортувате, почивате.

Сигурност: по всяко време на денонощието Вие сте под наблюдение от специализиран екип. При спешни ситуации медицинския център реагира до 2 минути с обаждане и инструкции до Вас, вашия лекуващ лекар или спешен център при необходимост.

Колектив

Лекарските екипи са ръководени от Проф. д-р Цветан Димитров – световно известен български учен със специалности „Вътрешни болести” и „Бъбречни болести”.

Специализирана болница за рехабилитация “Родопи” е е едно от най-модерните здравни заведения в България, с екип от изявени специалисти и висококвалифицирани служители, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.Базата непрекъснато се развива и разширява, затова винаги има място за нови кинезитерапевти и рехабилитатори. Освен добре осигурена работа, ръководството предлага и стаж за всички обучаващи се в сферата. В СБР “Родопи” имате възможността да работите с най-новата апаратура на континента, както и с екип, мотивиран да Ви подкрепя и развива уменията ви. Ако искате да се присъедините към нашия екип, можете да подадете автобиографията си на адрес: sbr_rodopi@abv.bg