Колектив

Лекарски Екип

Лекарските екипи са ръководени от Проф. д-р Цветан Димитров – световно известен български учен със специалности „Вътрешни болести” и „Бъбречни болести”.

Рехабилитатори и Кинезитерапевт

РиК екип се ръководи от Николинка Петрова
специалност – рехабилитатор;
Сертификат за национална квалификация;
 следдипломно обучение и УБК
„Физикална аналгезия /транскутанна електоневростимулация, дълбока осцилация, лазер, постизометрична релаксация/.“

Медицински Сестри

Сестринския екип се ръководи от Стефка Пекова – Илиева,  Бакалавър по „Управление на здравните грижи“ , Магистър по „Управление на здравните грижи“  , отдел за следдипломно обучение и УБК
„Инхалаторно лечение – видове устройства, техника на използване“ , отдел за следдипломно обучение и УБК
„ФИД при възрастни и деца “;

Носител на номинация на национално ниво

Администрация

Директор Административни дейности, Емине Балева

 „Медицински лаборант“  бакалавър по „Административен и здравен мениджмънт“ магистър по „Здравен мениджмънт“