Рехабилитатори​ и Кинезитерапевти

Николинка Петрова

Николинка Петрова


Медицински университет – София
отдел за следдипломно обучение и УБК
„Физикална аналгезия /транскутанна електоневростимулация, дълбока осцилация, лазер, постизометрична релаксация/.“

Полувисш медицински институт – гр. Пловдив

специалност – рехабилитатор;
Сертификат за национална квалификация;
Длъжност – СТАРШИ РЕХАБИЛИТАТОР

Александър Георгиев

Александър Георгиев
Тракийски университет – Стара Загора
Медицински колеж,
Рехабилитатор – ОКС Професионален бакалавър
Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР

Анелия Хаджиева

Анелия Хаджиева
професионален бакалавър в

Медицински колеж– гр. Пловдив 

по специалността „Рехабилитатор“;
Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР

Сара Соколова

Сара Соколова
професионален бакалавър в
Медицински колеж– гр. Пловдив
по специалността „Рехабилитатор“;
Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР