ПАЦИЕНТИ С УВРЕЖДАНИЯ

ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Програма за социално подпомагане за балнеолечение и рехабилитация на инвалиди с инвалидност над 90 %, с или без придружител „СБР Родопи“ осигурява:

– Настаняване в болницата за престой , с или без придружител;

– От три до седем процедури дневно в зависимост от здравословното състояние на пациента.

– Разходооправдателни документи за пациента и придружителя.

– Цената на комплексната здравна услуга за периода от 7 дена е 290,40 лв., която се възстановява от РД Социално подпомагане.

> Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.

> Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист 

> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/