ПРИЕМ ПО НОИ

КАК ДА БЪДЕМ НАСТАНЕНИ?

 

По Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация и за престой от 10 дни, „СБР  Родопи“ осигурява:

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняване в стаи с 2 /две/ легла

ПРОЦЕДУРИ

4 /четири/ основни процедури дневно по: 

Заболявания на опорно-двигателния апарат

Заболявания на периферна нервна система

Заболявания на централната нервна система

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервационната такса е 20 лв.

ХРАНА

Доплащането за храна за периода от 10 дни е 180 лв.

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

При постъпване, трябва да се носят:

  • Документ за самоличност
  • Служебна бележка от работодателя за пред НОИ
  • Медицинско направление от лекуващия лекар 
  • Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра
  • Медицинско направление от лекуващия лекар 
  • Лична амбулаторна карта и/или
  • Медицинската документация, удостоверяваща сегашно и минало здравно състояние – епикризи, изследвания, снимки, ЕКГ и др., според конкретния случай

Лица със здравословни противопоказания не се приемат за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

  • Да спазва посочения срок за рехабилитация
  • Да ползва и трите компонента на паричната помощ– медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене

При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.