BG16RFOP002-2.077-1717-C01, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“

СБР – РОДОПИ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-
1717-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID 19“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 " Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на
проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща
стойност: 77 000.00 лв., от които 65 450.00 лв. европейско и 11 550.00 лв. национално
съфинансиране. Проектът стартира на 15.02.2021г. и е с продължителност 3 месеца.